Katalog potrjenih učbenikov

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja Katalog potrjenih učbenikov skladno s 5. členom Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 34/15 in 27/17).

Katalog vključuje sezname učbenikov za osnovnošolske in srednješolske izobraževalne programe, ki jih je potrdil pristojni strokovni svet. Namenjen je učencem, učiteljem, staršem in knjigarjem.

Učbeniki so razporejeni po posameznih izobraževalnih programih, stopnjah in predmetih oz. modulih, pri poklicnem in strokovnem izobraževanju pa še po področjih. Pri vsakem učbeniku so navedeni podatki o naslovu učbenika, razredu, letniku, stopnji izobraževanja, predmetu, modulu, izobraževalnem programu, priimku in imenu avtorja oziroma prevajalca, založniku, letu potrditve. V primeru, da je učbenik potrjen kot d-učbenik oziroma i-učbenik, je navedena tudi povezava za dostop do e-učbenika.

Vrstni red učbenikov je določen z dogovorom med Odborom za učbenike pri Gospodarski zbornici Slovenije in Uradom Republike Slovenije za razvoj šolstva (2003). Naslovi so navedeni po programu, razredu, predmetih ter abecednem redu naslovov. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije skrbijo za sprotno posodabljanje podatkov o potrditvah učbenikov.

Več o učbenikih:

Koristne povezave: